• Vervolgstappen na ledenavonden vv Oeken en Sportclub Brummen.

 • Op woensdag 17 april heeft zowel vv Oeken als Sportclub Brummen een ledenavond gehouden waarin gesproken is over de toekomst van de vereniging en de samenwerking tussen beide Bij beide verenigingen wordt door de leden vooralsnog verschillend gedacht over de toekomstige samenwerking wat betreft het seniorenvoetbal. vv Oeken ziet momenteel geen noodzaak tot fuseren, terwijl Sportclub Brummen de voorkeur heeft om binnen maximaal 4 jaar tot een fusie te komen. De beide verenigingen onderstrepen het belang en de noodzaak van de samenwerking op het gebied van het jeugd- en vrouwenvoetbal in de SJO Oeken-Brummen.

  Met erkenning van deze tegenstellingen zijn de besturen het volgende overeengekomen:


  1. De samenwerking voor wat betreft jeugd en vrouwen binnen de SJO Oeken-Brummen wordt in 
  ieder geval gedurende 3 jaar voortgezet en waar mogelijk verbeterd.
   
  2. De besturen zullen de voortgang hiervan blijven bewaken middels bestuurlijk overleg.
   
  3. Aan het eind van het seizoen 2020/2021 zal de samenwerking binnen de SJO Oeken-Brummen worden geëvalueerd en zal opnieuw bekeken worden of het volledig samengaan van de beide verenigingen wenselijk is.
   
  4.Mochten zich ontwikkelingen voordoen bij een of beide verenigingen voor het einde van het seizoen 2020/2021 die noodzaken tot eerder overleg over samengaan, dan zullen die bestuurlijk met elkaar worden besproken.
   
  5. Om de samenwerking op verenigingsniveau uit te breiden, worden gezamenlijke initiatieven opgestart. Zo kan bijvoorbeeld samen gekeken worden naar inkoop en de organisatie van de beide verenigingen.
   
  6. Aangezien de focus van de samenwerking op het jeugd-, en vrouwenvoetbal blijft liggen, heeft Sportclub Brummen moeten besluiten om weer zijn eigen koers te moeten gaan varen op het gebied van het seniorenvoetbal.
  Met ingang van het seizoen 2019/2020 zal er geen sprake meer zijn van wederzijdse afstemming in beleid op dit gebied. Wel zullen de besturen elkaar blijven informeren over ontwikkelingen in dezen.
   
  7. Op voorgaande punten zullen de gezamenlijke besturen zich laten adviseren en mogelijk laten begeleiden door de KNVB.
   
  Aldus opgemaakt te Brummen op 5 juni 2019
   
  Namens het bestuur van vv Oeken                         Namens het bestuur van Sportclub Brummen
   
  Emile Jager (voorzitter)                                            Bert Garssen (voorzitter)

 • Op woensdag 17 april heeft zowel vv Oeken als Sportclub Brummen een ledenavond gehouden waarin gesproken is over de toekomst van de vereniging en de samenwerking tussen beide.
  Bij beide verenigingen wordt door de leden vooralsnog verschillend gedacht over de toekomstige samenwerking wat betreft het seniorenvoetbal. vv Oeken ziet momenteel geen noodzaak tot
  fuseren, terwijl Sportclub Brummen de voorkeur heeft om binnen maximaal 4 jaar tot een fusie te komen. De beide verenigingen onderstrepen het belang en de noodzaak van de samenwerking op het gebied van het jeugd- en vrouwenvoetbal in de SJO Oeken-Brummen.

  Met erkenning van deze tegenstellingen zijn de besturen het volgende overeengekomen:

  1. De samenwerking voor wat betreft jeugd en vrouwen binnen de SJO Oeken-Brummen wordt in ieder geval gedurende 3 jaar voortgezet en waar mogelijk verbeterd.

  2. De besturen zullen de voortgang hiervan blijven bewaken middels bestuurlijk overleg.

  3. Aan het eind van het seizoen 2020/2021 zal de samenwerking binnen de SJO Oeken-Brummen worden geëvalueerd en zal opnieuw bekeken worden of het volledig samengaan van de beide verenigingen wenselijk is.

  4.Mochten zich ontwikkelingen voordoen bij een of beide verenigingen voor het einde van het seizoen 2020/2021 die noodzaken tot eerder overleg over samengaan, dan zullen die bestuurlijk met elkaar worden besproken.

  5. Om de samenwerking op verenigingsniveau uit te breiden, worden gezamenlijke initiatieven opgestart. Zo kan bijvoorbeeld samen gekeken worden naar inkoop en de organisatie van de beide verenigingen.

  6. Aangezien de focus van de samenwerking op het jeugd-, en vrouwenvoetbal blijft liggen, heeft Sportclub Brummen moeten besluiten om weer zijn eigen koers te moeten gaan varen op het gebied van het seniorenvoetbal. Met ingang van het seizoen 2019/2020 zal er geen sprake meer zijn van wederzijdse afstemming in beleid op dit gebied. Wel zullen de besturen elkaar blijven informeren over ontwikkelingen in dezen.

  7. Op voorgaande punten zullen de gezamenlijke besturen zich laten adviseren en mogelijk laten begeleiden door de KNVB.

  Aldus opgemaakt te Brummen op 5 juni 2019

  Namens het bestuur van vv Oeken                         Namens het bestuur van Sportclub Brummen

  Emile Jager (voorzitter)                                            Bert Garssen (voorzitter)