• Sportclub Brummen en vv Oeken nog niet klaar met elkaar

    De besturen van de voetbalclubs Sportclub Brummen en vv Oeken zitten binnenkort opnieuw met elkaar aan de overlegtafel. Beide vinden het zonde als ze niet tóch alles uit de kast haalden om de voetbal(st)ers in Brummen en Oeken plezierig en in harmonie met elkaar te laten voetballen, ook in de toekomst. Tot nu toe liepen gesprekken over de toekomst op niets uit en kwamen de clubs in een patstelling. Terugkijkend wordt duidelijk dat vanaf het eerste uur afspraken niet of nauwelijks vastgelegd werden, emoties mee speelden, er geen draaiboek was om op terug te vallen; kortom de clubs werden eerder elkaars concurrent dan partner. Zowel het bestuur van Sportclub Brummen als het bestuur van vv Oeken geeft toe dat er fouten zijn gemaakt. Maar verleden is verleden. Beide clubs zijn bereid te onderzoeken waar ze elkaar wél kunnen vinden. Vandaar een nieuwe poging. Terug naar de tekentafel om nader tot elkaar te komen, deze keer onder begeleiding van een afgevaardigde van de KNVB.    

    PERSBERICHT

    - EINDE PERSBERICHT -