• Beste Sportclub Brummen-familie,

  Namens het bestuur van Sportclub Brummen heet ik u allen hartelijk welkom op onze traditionele nieuwjaarsreceptie.

  Voor mij persoonlijk een bijzonder moment, aangezien dit mijn debuut is als voorzitter op een officiële gelegenheid van onze mooie vereniging. Ondanks dat ik nooit de ambitie heb gehad om voorzitter te worden, kan ik rustig zeggen dat ik er toch wel een beetje trots op ben het vertrouwen van de ledenvergadering te hebben gekregen en jullie voorzitter te mogen zijn. Ook vanmiddag kunnen we spreken van een erg volle kantine. Dit doet mij goed en zegt mij veel over hoe Sportclub Brummen ervoor staat op dit moment. Dankzij de verschillende commissies die zorg dragen voor het organiseren van allerlei activiteiten, zoals o.a. het kerst- en paasklaverjassen, de pubquiz, het darttoernooi en de seizoensafsluiting is Sportclub Brummen een steeds levendigere club aan het worden. Het is mooi om te zien dat er ook steeds meer jonge mensen op allerlei fronten actief zijn.

  Een korte terugblik op 2019

  De aanslag in Utrecht, de hittegolf met uitschieters naar 40 graden,  stikstof- en pfas-problematiek, protesterendeboeren/verplegers/

  onderwijzers/jongeren/bouwers. Uit deze kleine greep van de belangrijkste gebeurtenissen van 2019 kunnen we rustig de conclusie trekken dat veel in 2019 draaide om het klimaat. De klimaatverandering kan wel eens meer impact hebben dan menigeen denkt. Persoonlijk vind ik overigens dat wij als samenleving af en toe  wel een beetje doorslaan.

  Gelukkig hebben wij als club daarin de afgelopen jaren al veel goede stappen gezet. Het plaatsen van de zonnepanelen, de warmtepomp en het beter isoleren van de kleedkamers zullen ons de komende jaren veel besparingen opleveren. Veel en mooi werk is er verzet door de leden van de onderhoudsploeg en ook Bert heeft hier een belangrijke rol in gespeeld. Die besparingen gaan ons de komende jaren weer ruimte geven voor andere zaken.

  Terugkijkend op 2019 voor Sportclub Brummen kan ik rustig zeggen dat het een bewogen jaar was waarin weer veel gebeurd is met behoorlijk wat successen. Een aantal punten wil ik er even uitlichten.

  Kampioenschappen
  Naast de voorjaarskampioenschappen van diverse jeugdteams uit de samenwerking haalden zowel vrouwen 1 als heren 1 het kampioenschap binnen. Na een mooi en stabiel seizoen slopen de heren langzaam naar de koppositie en veroverden uiteindelijk al 3 wedstrijden voor het einde het kampioenschap. Bij de vrouwen duurde het tot de laatste wedstrijddag, maar dat maakte de vreugde en het feest misschien nog wel intenser. Van beide teams een knappe prestatie, waarbij de vrouwen nog steeds mogen zeggen dat ze het hoogst spelende team zijn.

  Bestuurlijke veranderingen

  Na jaren van trouwe dienst hebben Bert, bijna 8 jaar, en Gerrit, 6 jaar, het stokje overgedragen aan Frank en mijzelf. Ik wil nogmaals mijn dank en waardering uitspreken voor deze beide bestuursleden die het afgelopen jaar afscheid genomen hebben. Ik kan wel zeggen dat we in een nagenoeg gespreid bedje terechtgekomen zijn. Op de ledenvergadering zijn ze al uitgebreid bedankt, maar een welverdiend applaus voor beide heren lijkt mij wel op zijn plaats.

  Daarnaast is ook Maaike toegetreden tot het bestuur en is Bas in een andere rol behouden gebleven voor het bestuur. Samen met de zittende bestuursleden hebben we wederom een club enthousiaste mensen bij elkaar waar we de komende jaren mee vooruit kunnen en klaar zijn voor de uitdagingen die de komende jaren op ons pad gaan komen. We zijn overigens nog niet helemaal compleet en nog steeds op zoek naar een bestuurslid voetbaltechnische zaken.

  Samenwerking met vv Oeken

  In de samenwerking met vv Oeken was het ook een bewogen jaar. Dankzij de in januari 2019 gesloten deal met 123inkt.nl speelt de gehele jeugd in hetzelfde tenue. Naast deze nieuwe sponsor is ook een aantal lokale sponsoren van groot belang geweest om de nieuwe kleding mogelijk te maken.

  Het jeugdkamp werd voor het eerst samen georganiseerd voor bijna 150 kinderen. Ondanks dat het de eerste keer was en de organisatie nog geen geoliede machine was, kan teruggekeken worden op een succesvol jeugdkamp van de SJO. De kinderen hebben in ieder geval een geweldig weekend gehad. En daar gaat het uiteindelijk om!

  Op basis van de uitkomsten van de buitengewone ledenvergaderingen in april vorig jaar heeft Sportclub Brummen moeten besluiten om zijn eigen koers te moeten gaan varen op het gebied van het seniorenvoetbal. Inmiddels nemen we met 2 teams deel aan het vrijdagavond 7x7 voetbal.

  Wat hadden we graag anders gezien?

  Helaas was het niet alleen maar positief in 2019. Het tweede elftal behaalde te weinig punten voor lijfsbehoud en moest een stapje terug doen. Ook in het afgelopen jaar is ons weer een aantal leden ontvallen die op de ledenvergadering al zijn herdacht. Zonder anderen tekort te doen, wil ik toch iemand apart benoemen.

  Met Marcel Knip heeft het eerste elftal niet alleen een voetbalvader, maar ook één van haar trouwste supporters verloren. Marcel was ook jarenlang onze penningmeester en samen met Marinus zelfs interim-voorzitter. Marcel was van de grote lijnen en zo heeft hij het penningmeesterschap ook altijd ingevuld.

  Wat staat ons dan allemaal te wachten voor 2020?

  In het visie-document dat wij als bestuur hebben geschreven ter voorbereiding op de buitengewone ledenvergadering in het voorjaar van 2019 is een aantal aandachtspunten voor de toekomst benoemd. Daarbij zullen thema’s als versterken van sponsorbeleid, versterken van voetbaltechnisch jeugdbeleid, versterken van pr-beleid, gezonder maken van de kantine, versterken van het meiden-/vrouwenvoetbal, samenwerking met vv Oeken en beleving & betrokkenheid van de leden bij de vereniging extra aandacht krijgen.

  Het komende jaar zullen we deze waar nodig verder uitwerken. Gelukkig gebeurt er op een aantal vlakken ook al veel. De sponsorcommissie heeft bijvoorbeeld weer een sterke bezetting en daarvan zijn de eerste resultaten al te zien met een nieuwe sponsorbrochure en een behoorlijk aantal nieuwe reclameborden langs het hoofdveld. En ook in de kantine is al het een en ander gebeurd met het nieuwe meubilair en de nieuwe geluidsinstallatie.

  Als vereniging zijn we erg blij dat we de contracten van zowel de trainer van het eerste als het tweede elftal al hebben kunnen verlengen. In de gesprekken met alle betrokkenen werd ons al snel duidelijk dat zowel Mark als Pascal, alsook de groep van 1 en 2, erg tevreden zijn over de samenwerking en nog veel potentie zien in een verdere samenwerking. De gesprekken met de trainer van het vrouwen 1-team zijn nog gaande en het zou gek moeten lopen als we ook dat contract niet gaan verlengen. Ook bij de vrouwen zijn namelijk zowel de trainer als de groep erg tevreden over de samenwerking.

  Als club hebben we voor het 1e elftal bij de heren als doel weer een stabiele derdeklasser te worden. Dat is goed voor de verdere ontwikkeling van de huidige selectie, maar ook voor de talenten die de komende jaren gaan doorbreken. En voor degenen die het nog niet weten, er komen behoorlijk wat mooie talenten aan! Wij hebben er alle vertrouwen in dat het spelers en begeleiding gaat lukken zich te handhaven in de 3e klasse. Overigens zijn een op niveau spelend 2e elftal en een goede doorstroming van jeugdspelers naar de selectie daarbij wel belangrijk. Vandaar ook de extra aandacht voor het versterken van het voetbaltechnisch jeugdbeleid. Maar ook voor het vrouwen 1-team moet voldoende aandacht en waardering blijven. De groep vrouwen en meiden die lid zijn van onze vereniging is de afgelopen jaren de grootst groeiende geweest. En nog steeds zit daarin veel potentie. Het zou mooi zijn als we op termijn een tweede vrouwenteam zouden krijgen en in alle leeftijdscategorieën bij de meiden teams kunnen blijven vormen.

  In de samenwerking met vv Oeken zullen we ondanks het verschil in visie op de toekomst de komende jaren moeten kijken of en hoe we als clubs dichter tot elkaar kunnen komen. Daarbij zullen we niet aarzelen om hulp van buitenaf te gebruiken. Samen met vv Oeken mogen we zeker trots zijn op wat we tot nu toe bereikt hebben, maar we moeten ook kritisch en eerlijk blijven naar elkaar toe. In de verschillende commissies, over hoe je met vrijwilligers omgaat, maar ook over hoe je naar de toekomst van het voetbal in Brummen kijkt. Daarbij zullen we dan wel moeten proberen om zoveel mogelijk de emotie eruit te halen. Alleen dan zijn we in staat om de juiste beslissingen te nemen. Mochten er ontwikkelingen zijn in de samenwerking waarvan wij denken dat we die aan de leden moeten voorleggen, dan zullen we dat zeker doen, zo nodig in een buitengewone ledenvergadering.

  Als vereniging proberen we een steeds breder aanbod in activiteiten aan te bieden. Een mooi voorbeeld daarvan is Brummen Beweegt. Het dagelijks beweegprogramma van Sportclub Brummen voor 55-plussers loopt inmiddels ruim een jaar en heeft nu al 35 deelnemers. Het Walking Football-team speelt op 15 februari tegen oud-De Graafschap.

  In ons laatste magazine stond een mooi interview met Marco Mensink. Als echte clubman, want zo kun je Marco ondanks zijn uitstapje naar Dierense Boys rustig noemen, gaf hij aan dat hij het “samen” bij de boys altijd als prettig ervaren heeft en daarvan graag nog wat meer bij Sportclub Brummen zou zien. Ik kan mij daar wel in vinden. Saamhorigheid, maar ook gezelligheid, is belangrijk voor onze club.

  Mede dankzij de vrijwilligers in de al eerdergenoemde commissies komt er steeds meer gezelligheid in de club. We mogen trots zijn op deze groep (jonge) vrijwilligers die naast gezelligheid ook voor extra inkomsten zorgen! We realiseren ons misschien soms wel te weinig dat vrijwilligers de ruggengraat van onze vereniging zijn, dat we daar veel waardering voor moeten hebben en zuinig op moeten zijn. Dus als u eens benaderd wordt voor het uitvoeren van een functie of het helpen bij een activiteit, bedenk dan dat vele handen licht werk maken en dat het op die manier voor iedereen leuk is. Maar we moeten niet uit het oog verliezen dat we een voetbalvereniging zijn. Voetbal is een geweldige uitlaatklep, maar dan wel op de goede manier. Ik hoop dat wij als vereniging het goede voorbeeld kunnen blijven geven. Zonder respect geen voetbal!

  Rest mij om het glas te heffen en iedereen het allerbeste voor 2020 te wensen en te vertrouwen op een mooi verenigingsjaar met weer vele lichtpuntjes.

   

  Paul Busser

  voorzitter