• Zaterdag 12 Juni houden we voor onze leden de seizoensopening. Voor de jeugd en senioren wordt er een voetbaltoernooi gehouden. De senioren sluiten af met een hapje en een drankje. Het is mooi om te zien dat dit weer mogelijk is en de belangstelling erg groot is.

    We zijn echter nog wel gebonden aan de RIVM maatregelen. Die houden onder andere in dat er geen publiek en andere belangstellenden aanwezig mogen zijn. Deze dag is, zoals in de aankondiging al gemeld, het sportpark dus alleen toegankelijk voor deelnemers aan de seizoensopening en vrijwilligers die deze dag een rol hebben in de organisatie. Hoe graag we ook zouden willen mogen we andere belangstellenden deze dag niet toelaten op het sportpark.

    Bestuur Sportclub Brummen