• Bert Garssen, oud-voorzitter van Sportclub Brummen, heeft op 26 april jl. een Koninklijke onderscheiding ontvangen. Bert werd benoemd tot lid In de Orde van Oranje Nassau. Hij is actief geweest op een breed front, zowel in de politiek als op het sportieve vlak.

    Vele jaren heeft hij zich ingezet voor onze vereniging en na zijn aftreden als voorzitter is hij nog steeds nauw betrokken gebleven. Bert is het middelpunt van het walking football op sportcomplex De Hazenberg op de maandagmorgen en schrijft daarnaast ook artikelen voor ons halfjaarlijkse magazine. De voetbalvereniging waar hij actief voor was/is – en dat werd niet vermeld in het persbericht – is SPORTCLUB BRUMMEN.

    Bert heeft vele jaren meegewerkt aan het verbeteren van het onderwijs in Oeganda (Afrika). Al met al heeft hij zich op een breed vlak ingezet voor de gemeenschap. De onderscheiding is hem van harte gegund en dubbel en dwars verdiend. Bert van harte gefeliciteerd !!