• SJO Jeugdcommissie

  Sportclub Brummen is een goed florerende sportclub. Jaarlijks komen er gelukkig nog steeds nieuwe jeugdleden bij. Hierdoor is de jeugdcommissie van Sportclub Brummen ook een echt bewegende commissie. Zij streeft het volgende na:

  • het zoveel mogelijk realiseren van plezier en spelvreugde bij jeugdleden
  • iedereen met respect behandelen
  • het stimuleren van samenwerking en teamspel
  • jeugdleden de kans te geven zich zo goed mogelijk te ontwikkelen: sportief, fysiek, mentaal en sociaal
  • bevorderen van betrokkenheid bij Sportclub Brummen. Dat doet de jeugdcommissie o.a. door ook
   naast het voetbal activiteiten te organiseren.

  Indien u contact zoekt met de jeugdcommissie van Sportclub Brummen, vragen, aanbevelingen, of een probleem kwijt wilt, zend dan een mail naar onze secretaris.

  De SJO jeugdcommissie,

   

  https://www.sjo-oeken-brummen.nl/199/sjo-commissie/