• Historie

  Voetbalvereniging Sportclub Brummen is voortgekomen uit een fusie tussen B.I.C. (Brummen Incognito Combinatie) en Brummense Boys. Nadat voorheen diverse pogingen om samen te gaan waren mislukt, gingen beide verenigingen uiteindelijk in 1963 verder als Sportclub Brummen. De eerste aanzet tot de fusie werd gegeven tijdens een receptie ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van B.I.C. Ben Heijink, voorzitter van Brummense Boys, liet in zijn speech collega Joop Teunissen van B.I.C. weten, dat men graag eens van gedachte wilde wisselen over een eventueel samensmelten van de clubs.

  Teunissen reageerde positief op die uitnodiging en spoedig zaten beide besturen om de (fusie) tafel. Op 20 februari 1963 werd door de leden van beide verenigingen het "Akkoord" uitgesproken ten aanzien van het samengaan van de clubs. De leden mochten tevens stemmen over de naam van de vereniging. Liefst 36 namen werden genoemd, maar uiteindelijk kreeg "Sportclub Brummen" de meeste stemmen. Voor wat betreft het tenue, werd gekozen voor een geel shirt en een blauwe broek; de kleuren die in het wapen van de gemeente Brummen voorkomen.

  De Koninklijke Nederlandse Voetbalbond gaf Sportclub Brummen toestemming om de oprichtingsdatum
  (12 november 1912) van de oudste vereniging (B.I.C.) aan te houden.

  De nieuwe vereniging ging van start in de vierde klasse KNVB. Bij de samenbundeling van krachten ging men ervan uit dat het niet lang zou duren alvorens het eerste elftal in de derde klasse KNVB zou uitkomen. Nadat het geel-blauwe vlaggenschip vele jaren in de vierde klasse voetbalde en zelfs een tweetal keren moest afzakken naar de vijfde klasse, ging de lang gekoesterde wens (promotie naar de derde klasse KNVB) pas op 4 juni 2000 in vervulling. Bijna veertig jaar na het samengaan werd een sportieve droom gerealiseerd. Jammer dat enkele getrouwen van het eerste uur dat niet meer hebben mogen meemaken.

   

  Doelstelling Sportclub Brummen

  De vereniging heeft als doel het beoefenen en het bevorderen van de amateurvoetbalsport in al zijn verschijningsvormen op een zo hoog mogelijk kwalitatief niveau. Kwaliteit vertaalt zich hierbij in een moderne accommodatie en deskundige, gediplomeerde begeleiding van spelers en elftallen op alle niveaus. De doelgroepen zijn heren, dames, jongens en meisjes. Naast kwaliteit kenmerkt de vereniging zich door respect, sportiviteit en gezonde ambitie, maar ook door gezelligheid en familiegevoel. Voor zowel senioren als jeugd wil Sportclub Brummen een positieve sfeer en goede organisatie scheppen, waardoor spelers het als een uitdaging zien om bij onze vereniging te komen spelen. Sportclub Brummen wil een financiële positie die het mogelijk maakt om de benodigde investeringen op een verantwoorde wijze door de vereniging te kunnen laten doen.