• Beste leden, donateurs en vrijwilligers van Sportclub Brummen,

   

  Het zijn vreemde en voor sommigen ook wel bizarre tijden. Het coronavirus heeft ons land in de greep en zorgt ervoor dat ons sociale leven nagenoeg stilgevallen is. Ten eerste hopen wij dat het met jullie en jullie naasten goed gaat in deze lastige tijden. Allemaal beleven wij een periode die wij nog nooit hebben meegemaakt. De recentelijk getroffen noodzakelijke maatregelen door de overheid zijn vergaand voor ons allemaal in ons privé- en maatschappelijk leven.

  Ook voor Sportclub Brummen is de impact groot.

   

   

  Nieuwe maatregelen

  Met het oog op de dinsdag 31 maart door het kabinet aangekondigde maatregelen heeft de KNVB helaas moeten besluiten dat de amateurvoetbalcompetities dit seizoen niet meer worden hervat. Dit betekent dat het voetbalseizoen voorbij is met alle consequenties van dien.

  Er komen geen kampioenen, promovendi en degradanten. Ook worden de bekercompetities niet uitgespeeld. Het volgende seizoen start iedereen weer in dezelfde klasse als bij de start van het huidige seizoen.

  Op de website van de KNVB staat dit besluit verder uitgelegd.

   

  De verscherpte maatregelen zijn bitter noodzakelijk om de gezondheid van ons allen, en die van de zwakkeren en ouderen in onze samenleving in het bijzonder, te beschermen en de gezondheidssector goed te kunnen laten functioneren.

   

  Wij willen jullie graag op de hoogte brengen over de impact en gevolgen voor de korte termijn. Voor de lange termijn is dit niet te voorspellen omdat we simpelweg niet weten hoe en wanneer het ‘normale’ leven weer enigszins vorm gaat krijgen. Wel kunnen we met zekerheid stellen dat de impact groot zal zijn, zowel maatschappelijk als binnen onze mooie club op financieel en organisatorisch vlak.

   

   

  Contributiebetaling

  Sportclub Brummen is sterk afhankelijk van de contributie-inkomsten van haar leden. Zonder contributie is de club niet levensvatbaar. De contributie is er onder andere voor om de vaste lasten te kunnen betalen en die gaan in deze tijd gewoon door. Een andere belangrijke component in de inkomsten van onze vereniging, de kantine-inkomsten, is op dit moment in z'n geheel opgedroogd. En ook voor wat betreft de derde component, de sponsorinkomsten, is onze verwachting dat die in de komende periode heel begrijpelijk zullen teruglopen.

  Daarnaast beseffen wij goed dat er op dit moment zo veel onzekerheid bestaat over het verloop van deze crisis en het moment dat er wel weer gevoetbald en getraind kan worden dat dit ook vragen bij jullie oproept rondom de contributie.

   

  Wij, als bestuur, kunnen wel met zekerheid zeggen dat ook voor de club de financiële impact groot zal zijn. Wij willen eenieder dan ook vragen, als dat kan, om de contributie te blijven betalen om ook door te kunnen in het nieuwe seizoen. Leden die door de crisissituatie financieel in de problemen komen voor wat betreft de contributie, verzoeken we contact op te nemen met de club via secretariaat@sportclubbrummen.nl.

   

  Ook zullen we de komende maanden kritisch kijken naar de vaste lasten die wij als club hebben en waar mogelijk zoveel mogelijk kosten besparen. Ook daarbij doen wij een beroep op onze vrijwilligers.

   

   

  Activiteiten

  Ook voor de activiteiten binnen de club heeft de crisis gevolgen. De activiteiten in april en mei zullen zeker niet doorgaan en de vraag is wat er met de activiteiten gaat gebeuren die na 1 juni op de planning staan. Hierover zullen we jullie tijdig informeren via onze website en onze sociale mediakanalen.

   

  Momenteel wordt er gelukkig geen illegaal gebruik meer gemaakt van onze velden. Dat is bemoedigend en wij vertrouwen erop dat ook onze jeugd heeft begrepen dat in deze tijden een "balletje trappen" op onze velden echt niet meer kan en een gevaar voor de gezondheid van ons allen oplevert.

   

   

  Tot slot

  Wij doen ons best iedereen op de hoogte te houden rondom de ontwikkelingen, zowel binnen de club als daarbuiten. We adviseren iedereen met klem de adviezen vanuit het RIVM op te volgen en zich te houden aan de voorschriften. Alleen zo kunnen we er met z’n allen voor zorgen dat dit virus een halt wordt toegeroepen.

   

  Pas goed op elkaar en op jezelf!

   

   

   

  Met vriendelijke groet,

   

  Bestuur Sportclub Brummen