• Doelstelling Sportclub Brummen

    De vereniging heeft als doel het beoefenen en het bevorderen van de amateurvoetbalsport in al zijn verschijningsvormen op een zo hoog mogelijk kwalitatief niveau. Kwaliteit vertaalt zich hierbij in een moderne accommodatie en deskundige, gediplomeerde begeleiding van spelers en elftallen op alle niveaus. De doelgroepen zijn heren, dames, jongens en meisjes. Naast kwaliteit kenmerkt de vereniging zich door respect, sportiviteit en gezonde ambitie, maar ook door gezelligheid en familiegevoel. Voor zowel senioren als jeugd wil Sportclub Brummen een positieve sfeer en goede organisatie scheppen, waardoor spelers het als een uitdaging zien om bij onze vereniging te komen spelen. Sportclub Brummen wil een financiële positie die het mogelijk maakt om de benodigde investeringen op een verantwoorde wijze door de vereniging te kunnen laten doen.