• Clubcommissie

    De clubcommissie organiseert over het algemeen de avonden die buiten het voetbal vallen.
    Enkele voorbeelden zijn de grote feestavond in november, de snertwedstrijd / nieuwjaarsreceptie in januari, de klaverjascompetitie (start trouwens weer op de eerste vrijdag van september) het kerst- en paasklaverjassen etc. etc. De clubcommissie heeft verder geen bemoeienis met welke commissie dan ook en is wat betreft de financiën helemaal zelfredzaam.
    Bij het organiseren van activiteiten wordt er doorgaans een beroep gedaan op diverse mensen binnen de club. Door de meeste avonden in het eigen clubhuis te houden  kan de doelstelling, door het organiseren van activiteiten geld verdienen voor de club, prima gerealiseerd worden.

    Commissieleden: Jurgen Koldewijn, Ingrid Ellens en Henk Graven.