• Clubdocumenten

  Gedragscode:

  De gedragscode vormt een integraal onderdeel van de regelgeving binnen Sportclub Brummen. Het beschrijft expliciet de gedragsnormen en -regels en is van toepassing op alle leden en vrijwilligers van Sportclub Brummen. Alle spelende en niet-spelende leden, kaderleden, vrijwilligers en anderen die bij de activiteiten van de club betrokken zijn, worden geacht zich aan de gedragscode te houden.
  Ouders en verzorgers van jeugdleden worden eveneens geacht de inhoud van de gedragscode te kennen en de regels met hun kind(eren) door te nemen en mede zorg te dragen voor naleving ervan.

  Met de gedragscode geeft Sportclub Brummen aan welk gedrag en welke houding de vereniging verwacht van leden, vrijwilligers, kaderleden en ouders van jeugdleden bij alle clubactiviteiten.

  Kijkt u hier voor deze gedragscode en voor de gedragscode ongewenst gedrag.

  Statuten:

  volgen op een later tijdstip.


 • Huishoudelijk reglement: 
  Alcohol bestuursreglement


 • Jeugdbeleidsplan Sportclub Brummen


 • Ongevallenverzekering KNVB


 • KNVB aansprakelijkheidsverzekering


 • "Protocol overlijdensgevallen Sportclub Brummen"