Bestuur Sportclub Brummen

Sportclub Brummen wordt bestuurd door een zevenkoppig bestuur, dat maandelijks op wisselende avonden in de week, vanaf 20.00 uur vergadert over het wel en wee binnen Sportclub Brummen. Ieder lid kan hier terecht met zijn of haar ideeën aangaande de vereniging. Ieder bestuurslid is verantwoordelijk voor één of meerdere deelgebieden binnen onze club. Gezamenlijk zijn de bestuursleden verantwoordelijk voor Sportclub Brummen als geheel.

400_Bert-Garssen

Voorzitter: Bert Garssen
Algehele leiding en vertegenwoordiging naar buiten
tel. 0653782074

400_Gerrit-Kempes

Penningmeester:  Gerrit Kempes
Beheer van de financiële zaken
tel. 0657104056

400_Marinus
Secretaris: Marinus van Tent Beking
Beheer van de in- en uitgaande correspondentie en het archief
tel. 0610556883

400_Tonny-Brouwer
Accommodatiezaken: Tonnie Brouwer
Beheer gebouwen en velden
tel. 0651161929

400_Andries-Aalderink
Voetbaltechnische zaken: Andries Aalderink
Beheer voetbaltechnische aangelegenheden
tel. 0613831551


Jeugdzaken: Robert Middendorp
Beheer jeugdafdeling
tel. 0625006719

400_Bas-Jansen
Kantinezaken: Bas Jansen
Beheer kantine
tel. 0610778283

 

 

Contact met het bestuur?  klik hier en vul het formulier in.

Vergaderschema seizoen 2018-2019:
Het bestuur van onze vereniging vergadert gemiddeld zo’n 12 keer per seizoen.
Klik hier voor het vergaderschema.

De vergaderingen zijn toegankelijk voor alle leden. Mocht je een vergadering willen bijwonen, dan stelt het bestuur het op prijs als je je komst vooraf even meldt. Zo is vooraf bekend wie er komt en waarvoor.
Alle bestuursvergaderingen vinden plaats in de bestuurskamer op De Hazenberg en beginnen om 20.00 uur.
De belangrijkste informatie uit iedere bestuursvergadering komt op de site te staan. (zie hieronder)

Van de bestuurstafel:

Een rubriek die maandelijks inzicht geeft in de vraagstukken waar het bestuur mee bezig is.
Deze rubriek zal na iedere bestuursvergadering worden opgenomen.

 pdf-logo 17-10-2018:  een overzicht van de belangrijkste zaken uit de bestuursvergadering

 

Algemene ledenvergadering:

Op maandag 23 oktober heeft er een ledenvergadering plaatsgevonden, bekijk hier het verslag

pdf-logo