• Voorzitter: Paul Busser
  Algehele leiding en vertegenwoordiging naar buiten

  Tel. 0610 236 700
  E-mail: voorzitter@sportclubbrummen.nl

 • Penningmeester:  Frank Kraaijenzank
  Beheer van de financiële zaken

  Tel. 0651 990 962
  E-mail: penningmeester@sportclubbrummen.nl

 • Secretaris: Marinus van Tent Beking
  Beheer van de in- en uitgaande correspondentie en het archief

  Tel. 0610 556 883
  E-mail: secretariaat@sportclubbrummen.nl

 • Voetbaltechnische zaken:    Functie vacant
  Beheer voetbaltechnische aangelegenheden

 • Jeugdzaken: Robert Middendorp
  Beheer jeugdafdeling

  Tel. 0625 006 719
  E-mail:

 • Accommodatiezaken: Tonnie Brouwer
  Beheer gebouwen en velden

  Tel. 0651 161 929
  E-mail: tonniebrouwer@hotmail.com

 • Kantinezaken: Maaike Jeronimus-Kok
  Beheer kantine

  Tel. 0648 478 478
  E-mail: Maaike.jeronimus-kok@live.nl

 • Public Relations: Linde Teunissen
  Beheer communicatie Sportclub Brummen

  Tel. 0653 403 316
  E-mail: webredactiespb@gmail.com

 • Sponsorzaken: Bas Jansen
  Beheer sponsorzaken

  Tel. 0610 778 283
  E-mail: sponsorcommissie@sportclubbrummen.nl


 • Algemene ledenvergadering:

  Op maandag 24 september heeft er een ledenvergadering plaatsgevonden, bekijk hier het verslag

 • Contact met het bestuur?  Stuur een mail naar secretariaat@sportclubbrummen.nl.

  Vergaderschema seizoen 2019-2020:
  Het bestuur van onze vereniging vergadert gemiddeld zo’n 12 keer per seizoen.
  (Vergaderschema nog onbekend)

  De vergaderingen zijn toegankelijk voor alle leden. Mocht je een vergadering willen bijwonen, dan stelt het bestuur het op prijs als je je komst vooraf even meldt. Zo is vooraf bekend wie er komt en waarvoor.
  Alle bestuursvergaderingen vinden plaats in de bestuurskamer op De Hazenberg en beginnen om 19.30 uur.
  De belangrijkste informatie uit iedere bestuursvergadering komt op de site te staan. (zie hieronder)

  Van de bestuurstafel:

  Een rubriek die maandelijks inzicht geeft in de vraagstukken waar het bestuur mee bezig is.
  Deze rubriek zal na iedere bestuursvergadering worden opgenomen.