• Voorzitter: Bert Garssen
  Algehele leiding en vertegenwoordiging naar buiten
  tel. 0653 782 074

 • Penningmeester:  Gerrit Kempes
  Beheer van de financiële zaken
  tel. 0657 104 056

 • Secretaris: Marinus van Tent Beking
  Beheer van de in- en uitgaande correspondentie en het archief
  tel. 0610 556 883

 • Voetbaltechnische zaken:    Functie vacant
  Beheer voetbaltechnische aangelegenheden

 • Jeugdzaken: Robert Middendorp
  Beheer jeugdafdeling
  tel. 0625 006 719

 • Accommodatiezaken: Tonnie Brouwer
  Beheer gebouwen en velden
  tel. 0651 161 929

 • Kantinezaken: Bas Jansen
  Beheer kantine
  tel. 0610 778 283

 • Algemeen bestuurslid: Paul Busser
  Samenwerking vv Oeken/Sportclub Brummen
  tel. 0610236700

 • Public Relations: Linde Teunissen
  Beheer communicatie Sportclub Brummen
  Tel. 0653403316

 • Bestuursvergadering
 • 16-01-2019:  een overzicht van de belangrijkste zaken uit de bestuursvergadering


 • Algemene ledenvergadering:

  Op maandag 24 september heeft er een ledenvergadering plaatsgevonden, bekijk hier het verslag

 • Contact met het bestuur?  Stuur een mail naar secretariaat@sportclubbrummen.nl.

  Vergaderschema seizoen 2018-2019:
  Het bestuur van onze vereniging vergadert gemiddeld zo’n 12 keer per seizoen.
  Klik hier voor het vergaderschema.

  De vergaderingen zijn toegankelijk voor alle leden. Mocht je een vergadering willen bijwonen, dan stelt het bestuur het op prijs als je je komst vooraf even meldt. Zo is vooraf bekend wie er komt en waarvoor.
  Alle bestuursvergaderingen vinden plaats in de bestuurskamer op De Hazenberg en beginnen om 20.00 uur.
  De belangrijkste informatie uit iedere bestuursvergadering komt op de site te staan. (zie hieronder)

  Van de bestuurstafel:

  Een rubriek die maandelijks inzicht geeft in de vraagstukken waar het bestuur mee bezig is.
  Deze rubriek zal na iedere bestuursvergadering worden opgenomen.