Cookie beleid Sportclub Brummen

De website van Sportclub Brummen is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies om jouw bezoek makkelijker en persoonlijker te maken. Hieronder een overzicht van de noodzakelijke en optionele cookies waar je toestemming voor kunt geven. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Binnen de site worden er op dit moment geen analytische cookies gebruikt.

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Privacyverklaring

Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van voetbalvereniging Sportclub Brummen, gevestigd aan de

L.R. Beijnenlaan 18, 6971 LE  BRUMMEN, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40101716, hierna te noemen: "Sportclub Brummen"

Vanaf 25 mei 2018 geldt de nieuwe wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Deze Europese verordening geldt ook voor Sportclub Brummen.

Als voetbalvereniging vinden wij de privacy van onze leden, donateurs, vrijwilligers, sponsors en alle andere bij de vereniging betrokkenen erg belangrijk. Mede ook om die reden conformeert Sportclub Brummen zich aan de AVG.

Waarom zijn jouw persoonlijke gegevens nodig?

Als je lid, donateur, vrijwilliger of sponsor wordt van Sportclub Brummen verzoeken wij je om bepaalde persoonsgegevens aan ons te verstrekken. Deze persoonsgegevens, die minimaal nodig zijn, gebruiken we voor de volgende doeleinden:

 • Het kunnen deelnemen aan wedstrijden, trainingen en nevenactiviteiten.
 • Het registreren van jouw lidmaatschap bij de KNVB. Een actief spelend lid van Sportclub Brummen is ook lid van de KNVB.
 • Het voeren van de leden- en wedstrijdadministratie. Voor deze administratie richting de KNVB maken wij gebruik van Sportlink.
 • Het verwerken van de (contributie) betalingen.
 • Het versturen van nieuwsbrieven, het Verenigingsmagazine en uitnodigingen voor activiteiten en verenigingsbijeenkomsten van Sportclub Brummen. 

 

Persoonsgegevens die Sportclub Brummen verwerkt

Voor de hiervoor genoemde doeleinden verwerken wij de volgende gegevens:

 • Voor- en achternaam.
 • Geslacht.
 • Geboortedatum.
 • Geboorteplaats.
 • Adresgegevens.
 • Telefoonnummer (vast en/of mobiel).
 • E-mailadres (ook noodzakelijk voor informatie vanuit de KNVB en het gebruik van de app Voetbal.nl).
 • Pasfoto (noodzakelijk voor de spelerspas van de KNVB).
 • Spelershistorie (in welke elftallen is gespeeld en gedurende welke periode).
 • Opgelegde boetes en schorsingen.
 • Sportspecifieke diploma’s.
 • Verklaring Omtrent Gedrag (indien van toepassing voor een functie binnen Sportclub Brummen).
 • (Bank)rekeningnummer.
 • IP-adres.
 • Internetbrowser en apparaat-type.

 

Sportclub Brummen verwerkt als vereniging alleen persoonsgegevens voor doeleinden die logischerwijs voortvloeien uit onze kernactiviteiten. Deze kernactiviteiten passen bij het zijn van een regionale voetbalvereniging, het organiseren van en informeren over wedstrijden, het verzorgen van trainingen en activiteiten voor onze leden, alsmede het conform de KNVB-reglementen beheren van de leden- en wedstrijdadministratie.
De verwerking van jouw persoonsgegevens is belegd bij daartoe door de vereniging aangewezen personen. Zij zijn geïnstrueerd om met de grootst mogelijke nauwkeurigheid om te gaan met jouw persoonsgegevens. Sportclub Brummen zorgt ervoor dat alleen deze personen toegang hebben tot de persoonsgegevens van onze leden.

Jouw persoonlijke gegevens deelt Sportclub Brummen niet

Wij zullen de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.
De door ons vastgelegde gegevens zullen wij niet doorgeven aan anderen om deze te gebruiken voor commerciële doeleinden.

Minderjarigen

Indien een minderjarig lid zich wenst te registreren, dient hij of zij hiertoe expliciete toestemming van de ouder of voogd te overleggen.

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via het aanspreekpunt [email protected], zodat hiervoor een passende oplossing kan worden gevonden.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat met de pagina’s van een website wordt meegestuurd en door de browser op jouw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. Sportclub Brummen gebruikt cookies om jou meer service te bieden bij het bezoeken van onze website, die daardoor voor jou makkelijker wordt in het gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat je ingelogd kunt blijven op een website of dat jouw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. We kunnen dankzij cookies ook zien hoe vaak onze website - en welke pagina’s - door bezoekers worden bekeken.
Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet u eerst toestemming geven, voordat deze cookies mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van de toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de ePrivacy Verordening.

Sportclub Brummen gebruikt voor haar website alleen functionele en analytische cookies.
U kunt uw toestemming voor cookies altijd intrekken, door uw internetinstellingen te wijzigen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de Help-functie van uw browser.

Links naar andere websites

De website van Sportclub Brummen kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de website van Sportclub Brummen. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. Sportclub Brummen raadt onze bezoekers aan om voor het gebruik van andere websites altijd de desbetreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen. 

Inzage en correctie

Te allen tijde kunnen leden of andere betrokkenen verzoeken om inzage van de persoonsgegevens die Sportclub Brummen op dat moment van hem of haar heeft opgeslagen. Indien persoonsgegevens onjuist zijn geadministreerd, kunnen leden verzoeken om correctie daarvan. Bij een dergelijk verzoek zal Sportclub Brummen je om een legitimatie vragen om er zeker van te zijn dat jij de gerechtigde persoon bent die om een correctie van persoonsgegevens vraagt. Deze correctie zal binnen twee weken worden verwerkt. Sportclub Brummen zal geen persoonsgegevens overdragen aan andere instanties zonder uitdrukkelijke toestemming van degene die het betreft.

Bewaartermijn

Indien leden hun lidmaatschap opzeggen, wordt gevraagd in hoeverre zij bezwaar hebben tegen het bewaren van hun NAW-gegevens voor eventueel toekomstig gebruik. Bij bezwaar worden deze gegevens binnen twee jaar, conform de wetgeving, vernietigd.

Portretrecht

Tijdens trainingen, wedstrijden en voetbalgerelateerde activiteiten van Sportclub Brummen worden regelmatig foto's genomen van acties en sfeerbeelden waarop leden van Sportclub Brummen, leden van andere verenigingen of bezoekers staan afgebeeld. Deze beelden kunnen op de website, social media (zoals Facebook, Instagram en Twitter), ClubTV of in het Verenigingsmagazine verschijnen. Indien hiertegen bezwaar bestaat, dan kun je een verzoek tot correctie (bijvoorbeeld door het onherkenbaar maken van het gezicht) of complete verwijdering van het beeldmateriaal sturen naar het onderstaande aanspreekpunt.

Deze zogenaamde opting-outmogelijkheid is niet van toepassing op algemene actiebeelden of sfeerbeelden waarop de persoon niet centraal en duidelijk herkenbaar is afgebeeld of indien duidelijk voor de foto is geposeerd. Portretten van leden kunnen worden opgenomen op de website, ClubTV of in het Verenigingsmagazine ten behoeve van teamidentificatie.

Beveiliging
Sportclub Brummen neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via [email protected]

Vragen?

Mochten er vragen ontstaan over de privacy van jouw persoonsgegevens, laat het ons dan vooral weten. De secretaris van het bestuur, Marinus van Tent Beking, is hiervoor het aanspreekpunt en hij is bereikbaar via het e-mailadres: [email protected] of op telefoonnummer: 06-10556883.

Wijziging van het privacybeleid

Sportclub Brummen past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om dit up-to-date te houden. Op de website zal steeds de meest recente versie van onze Privacyverklaring worden opgenomen. Sportclub Brummen raadt bezoekers dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal Sportclub Brummen er alles aan doen om haar leden per e-mail en/of via de website te informeren.

Klacht over de verwerking van jouw persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij jou ook graag verder als je een klacht hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heb je bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerking van jouw persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Brummen, 25 mei 2018.

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!